CE-merking i henhold til EN 1090-1

Fra og med 1. juli 2014 skal alle produkter i stål beregnet for stålkonstruksjoner, fra skruer og tilsetningsmidler for sveising til sammensatte produkter, være CE-merket i henhold til EN 1090-1.

Nordic Fastening Group leverer CE-merket gjengestag, CE-merkede fundamentbolter og strekkstagkomponenter i henhold til EN 1090-1. 
Vår egen fabrikk, Neofac Polska, har siden 2013 vært sertifisert i henhold til EN 1090-1 og ISO 3834, som betyr at våre sveisede innstøpningsdetaljer er CE-merkede.

FPC-systemet gir oss full kontroll over de mekaniske egenskapene til festeelementene – fra produksjon til laboratorietest i eget laboratorium og endelig gransking av tilhørende dokumentasjon. Du kan alltid være sikker på at produktene våre oppfyller kravene til CE-merking i henhold til EN 1090-1 og EN 1090-2, med tanke på fasthet, slagseighet, bruddforlengelse samt sveisbarhet og krav til bestandighet.

Nordic Fastening Groups sertifisering er utført av A3Cert.

   

                                       http://az61094.vo.msecnd.net/img/08/b1e07a2b-89e2-46b6-bcbe-b94534e0b7a5/220

Dokumentasjon

Nedenfor finner du sertifikater som bekrefter at produktene våre holder den kvaliteten vi lover.
Samsvarserklæring

Samtlige produkter leveres med kostnadsfrie sertifikater i henhold til EN 10204:2005 3.1.

Certifikat

EN 1090-1 NFG AB - SV
EN 1090-1 NFG Sp z.o.o - SV
EN 3834-2 NFG Sp z.o.o - SV
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015