Overflatebehandling av festeelementer

Riktig overflatebehandling av festeelementer hindrer korrosjon og gir sikrere forbindelser

Rustskader kan forårsake havarier fordi korrosjon av ulike typer har svekket lastbærende konstruksjonselementer. Derfor er det svært viktig å velge riktig type overflatebehandling for festeelementer.

Det er også viktig å være forsiktig ved valg av materialer. Velg alltid festeelementer i et materiale som har samme eller nesten samme edelhet som det materialet skruen monteres i, hvis forbindelsen kommer til å utsettes for et fuktig miljø. Se kombinasjoner i tabellen.

Some description

Hvis stålskruen monteres i et materiale av edlere sort, f.eks. kobber, kommer skruen til å «ofre» materiale og påskynde korrosjonsangrepet på skruen.

Some description


Hvis samme stålskrue monteres i et materiale av mindre edelt metall, f.eks. sink, blir forholdet det omvendte. Monteringsmaterialet kommer til å «ofre» materiale i stedet for skruen.

Overflatebehandling av festeelementer

Nedenfor vises omtrentlig levetid for overflatebehandlinger i ulike miljøer.

Miljø Blankforsinking 10 µm Varmforsinking 55 µm
Innendørs
Landsbygd
Mindre byer
Store byer
Kystmiljø, vestkysten
Industrimiljø, lett
Industrimiljø, normalt
Industrimiljø, tungt
50 år
8 år
5 år
2 år
5 år
4 år
2 år
1 år
-
40 år
28 år
11 år
38 år
20 år
11 år
5 år

Omtrentlig levetid for A2 (rustfritt) i industrimiljø er 25 år og i kystmiljø 50 år.
Omtrentlig levetid for A4 (syrefast) i industrimiljø er 50 år og i kystmiljø 100 år.

Materialsammensetning

Tabellen nedenfor viser hvordan ulike materialer passer sammen sett ut fra et korrosjonsaspekt.FZB FZV Alu Cu/Ms A2 A4
FZB
FZV
Alu
Cu/Ms
A2
A4
++
+
+
-
-
-
+
++
+
-
+
++
+
+
++
-
+
++
-
-
-
++
-
-
-
+
+
-
++
++
-
++
++
-
++
++

++ = Bra
+ = Akseptabel
- = Mindre bra