Kurs mekaniske forbindelser EN 1090-2

Kommende kurs:

Mekaniske forbindelser i henhold til EN 1090-2 – 4. november 

Kontakt oss hvis dere ønsker at vi holder kursene hos dere på avtalt dato.
Obs! Min. antall 8 personer. 


Hører du til blant dem som synes at skruer, muttere og skiver i stålkonstruksjoner er et vanskelig område?

Det burde være tvert imot. Med innføringen av Eurokode-systemet har regler for utførelse gitt økt tydelighet innen området mekaniske forbindelser i stålkonstruksjoner, i henhold til EN 1090-2.

Vi har utarbeidet et kurs som retter seg mot deg som innkjøper, konstruktør, arbeidsleder, montør og kontrollør.
Standarden EN 1090-2 om utførelse av stål- og aluminiumskonstruksjoner gir klare og tydelige regler for bruk og utførelse av stålkonstruksjoner.

Kurset innbefatter også en praktisk del der vi utfører laboratorieeksperimenter med de inngående komponentene og ulike monteringsmetoder definert i EN 1090-2.
Kurset omfatter ikke beregnings- og dimensjoneringsdelen i EN 1993-1-8.

Følgende områder behandles for festeelementer
i kurset EN 1090-2:

Regelverk som styrer
Terminologi-fasthet-forspenning
Produktkrav
Produktstandarder EN 15048 – EN 14399
Rollen som konstruktør og innkjøper
Utførelse
Monteringsmetoder i henhold til EN 1090-2
Laboratorieeksperimenter
Kontrollmetoder