VINDKRAFTVERK

Vindkraftparken Tolvmanstegen ligger i Strömstad kommune.  Parken består av 22 Vestas V90 med en navhøyde på 105 meter og en rotordiameter på hele 90 meter! De 22 verkene beregnes å ha en årsproduksjon på opptil 123 GWh, som tilsvarer strømforbruket for ca. 5000 eneboliger* i løpet av et år.

Fakta i sammendrag

OPPDRAG Levering av fundamentbolter for montering av vindkrafttårn
SKRUESYSTEM Fundamentbolt M64 10.9 med slagseighet 27 joule -20°
OMFANG 1472 fundamentbolter av typen M64, inkl. 2 muttere og 2 skiver – totalt ca. 80 tonn festeelementer.
ÅR 2011


*kilde: energisparwebben.se