Holmenkollen

Holmenkollen utenfor Oslo er verdens mest moderne hoppbakke. Bakken ble offisielt åpnet den 3. mars 2010.
Med sin 1 000 tonn tunge stålkonstruksjon danner den en vakker silhuett som setter sitt preg på hele området.

OPPDRAG Levering av skrueforbindelser. Prosedyreprøving av moment og holdekraft for optimering av skrueforbindelsen.
KRAVSPESIFIKASJON NS 3464:2000
SKRUESYSTEM EN 14399–3 HR 8.8
OMFANG ca. 20 tonn festeelementer
ÅR 2009–2010