Friends Arena

Sveriges nye nasjonalarena for fotball stod klar våren 2012. Med plass til 50 000 sittende gjester og opptil totalt 65 000 gjester ved konserter er den Skandinavias første premiumarena.

OPPDRAG Fortest av hvordan temperatur og metallets fargesjikt innvirker på forspenningskraften i skrueforbindelsene. Prosedyreprøving og opplæring av montører.
KRAVSPESIFIKASJON BSK 07 / EN 1090–2
SKRUESYSTEM EN 14399–4 / EN 143399–10 HV/HDR / EN 15048–1/2 SB 8.8
OMFANG 61 000 skruer og 80 000 muttere – totalt ca. 40 tonn festeelementer.
ÅR 2011–2012