Våre referanseprosjekter

Nordic Fastening Group har vært involvert i noen av Nordens største og mest interessante byggeprosjekter det siste tiåret. Vår erfaring og inngående tekniske kompetanse gir oss unike muligheter til å hjelpe kundene våre med å finne optimale, sikre og arbeidseffektive løsninger for hvert enkelt innfestingsbehov i prosjektene.

Hvis du vet hva du skal holde sammen, så vet vi hvordan.

Nordic Fastening Group er representert ved så å si enhver betongfabrikk som finnes i Sverige.
Det betyr at produktene våre er innlemmet på en rekke steder og i alle tenkelige miljøer.
Vi ser på kunden som en samarbeidspartner og møter alle med største respekt – liten som stor. Det kan handle om enkle konstruksjoner som et hyttefundament eller en L-støtte. Like naturlig finnes våre produkter i mange store prestisjeprosjekter som Friends Arena i Stokholm og Holmenkollen i Oslo, der våre løft og innfestinger er plassert i både avsatser og veggelementer.

Kontakt oss gjerne for å få mer informasjon!