Covid-19

NFG och Covid-19

Med anledning av den stora oron för smitta av Coronaviruset vill vi meddela att NFG arbetar som vanligt med att tillgodose våra kunder med fästelement.  Vi har täta kontakter med våra leverantörer världen över och ser idag inte att vi kommer ha några avbrott i våra leveranser.

NFG följer noga den dagliga utvecklingen och de rekommendationer och beslut som utfärdas av myndigheterna. Internt har vi vidtagit rutiner för att begränsa smittspridning och säkerställa vår verksamhet.

Vi värnar om vår personal och våra kunder, vi ber därför om er omtanke och avstånd när ni besöker vår butik.